l          

                            Landet vårt, kultur, historie

                              


             Skolen

     Politisk parti

Idrett

Jobb/profesjon

     Religion

          Venner

Vi er alle en del av flere systemer som påvirker oss i forskjellig grad på godt og vondt.

Som mennesker er skapt som sosiale individer, vi er fra unnfangelsen helt avhengig av å bli tatt imot, gitt næring og omsorg og vi tilpasser oss automatisk omgivelsene for å få det vi trenger for å leve.

Etter som vi vokser opp blir vi med i mange forskjellige systemer utenom vår familie, vi går på skoler og universiteter, blir med i politiske partier, i sportsklubber, i religiøse trosfellesskap....  Alle disse systemene påvirker oss både bevisst og ubevisst.

Dette er utgangspunktet for vårt arbeide med hjelp av konstellasjonsmetoden.

     

    

                      

                       Familien

                             og          

        familiehistorien

Jeg

?

     

        KONTAKTINFORMASJON:

   Aud Marit Viken Esbensen

    Mobli: 92636264

    Epost: audmarit@krysalis.no

    Adresse: Borgenveien 9B

                    0370 Oslo

    For mer informasjon se under:

    "Om meg"


      Hjemmesiden min kommer seg litt etter litt...  

har hatt en god del utfordringer men lærer forhåpentligvis etter hvert kunsten å få til sånn

nogenlunde lay-out


Velkommen til Krysalis AS

UTVIKLING & VEILEDNING,

FAMILIE- OG SYSTEMISKE

KONSTELLASJONER


      Konstellasjoner kan for eksempel hjelpe deg til å få

      * mer mot, livsglede og energi

      * mer selvinnsikt og dermed fungere bedre i forskjellige  

        sammenhenger og relasjoner som til eventuelle barn,

         til venner, kollegaer og familie            

      * økt nærhet og kjærlighet i parforhold.

      * større klarhet i karriere- og jobbvalg.